Om Volda Bygg

Om Volda Bygg

Volda Bygg er eit aksjeselskap på Volda som driv entreprenørverksemd.  Sjølve aksjeselskapet blei stifta i 1984. Vi har vitjingsadresse Morkamyra 7 i Furene Industriområde Volda.  Vi tar primært oppdrag i Sunnmøre og Nordfjord, men kan óg diskutere oppdrag andre stader. Våre kunder er i hovudtrekk andre verksemder og offentlege instansar. Firmaet har 8 fast tilsette.

Maskinpark

KATO KR 250


 

Dette er ei all-terreng-mobilkran. Det vil seie at den kjem seg fram i relativt ulendt terreng. Krana har 25 tonns løftekapasitet (på 3m arm). Bomlengden er 25,7m. Det kan monterast jibb med 7 meters lengde. Fornuftig arbeidsradius er ca. 22m. Den kan då løfte c.a 1 tonn. Vi har 2 slike kraner.

Magni 25


 

Dette er ein teleskoptruck med svingfunksjon. Den kan difor nyttast som kran. Vi har ein mengde med utstyr som kan koplast til denne: Gaflar, arbeidskurv, snøskuffer etc. Den kan nyttast til «alt».Demag 50

50 tons mobilkran. Kranarm 40m, 34m arbeidsradius for ca 1 tonn.