Volda Bygg AS

Din foretrukne betongentreprenør på Sunnmøre siden 1981

Om Volda
Bygg AS


Volda Bygg AS driv i all hovudssak med betongarbeid på damanlegg, bruer og industribygg. I januar 2022 vart Volda Bygg AS eit søsterselskap til A. Våge AS og Sunnmøre Kranservice AS. Rune Totland er tilsett som dagleg leiar for Volda Bygg AS. 

Ynskjer du meir informasjon om kva vi kan gjere for deg? 
Vi ser fram til å høyre frå deg.