Volda Bygg

Volda Bygg

Volda Bygg held på med bygningsarbeid, i hovudsak på næringsbygg og anlegg, spesielt i samband med veganlegg og kraftforsyning, som bruer, kraftverk og trafostasjoner. Hovudverksemda er betongarbeid, sekundært murararbeid og snikkararbeid. I tillegg driv vi servicearbeid med utleige av mobilkraner, betongsaging og kjerneboring.

Betongarbeid

Vi utfører betongarbeid som betongsaging og kjerneboring. Vi gjer óg murararbeid.

Tømrerarbeid

Som ein del av anleggsarbeida tilbyr vi tømrar- og snikkararbeid på kraftstasjonar, vegar og bruer

Tilgjenge

Vi leiger ut mobilkraner til ulike høve. Kontakt oss for prisar og tilgjenge.